ראש השנה לאילן
מדוע קבעו דוקא את טו' בשבט כראש השנה לאילן? 

​ביום זה כבר יצאו רוב גשמי השנה ועלה השרף באילנות, וכל חנטה של פירות האילן מכאן ואילך, ברכת השנה החדשה עליהם. זוהי תחילת השנה החקלאית הטבעית של האילן. הסבר נוסף הוא שפירות החונטים עד טו' בשבט חונטים משרף שנכנס בהם לפני תשרי. לפי הסבר זה טו' בשבט מסמל את הפירות שנוצרו בשנה שעברה.
כאמור, ליום זה משמעויות הלכתיות הקשורות למצוות התלויות בארץ.
כיצד, מדוע ומתי הפך יום זה ליום חג?
בדבר זה יש להרחיב.

פתחו את הקישור הבא, ט"ו בשבט מבשר הגאולה
הכולל לקט מתוך ספר
התודעה,מצוות התלויות בארץ ושיעורי שביעית.
רשמו 5 מצוות ומנהגים הקשורים לט"ו בשבט הלקוחים מתוך לקט זה.
​​​​
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT