פעילות
בחרו תמונה אחת מתוך האלבום,
תארו מה אתם רואים בה ומדוע בחרתם דווקא אותה.
 
קראו את הרקע ההיסטורי המתאר את רצח גדליהו בן אחיקם וענו על השאלה:
מהו הקשר בין הרצח של גדליהו בן אחיקם, לרצח של יצחק רבין?


קיראו את הרקע ההיסטורי המתאר את רצח סאדאת נשיא מצריים וענו על השאלה:
מהו הקשר בין הרצח של סאדאת נשיא מצריים, לרצח של יצחק רבין?
סנונית

פעילויות  לזכרו של יצחק רבין- מק"מ חיפה,עופרים
פעילות לקראת יום הזיכרון ה14 לזכרו של יצחק רבין, משה"ח

​​

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT