מנהגים
דמי חנוכה לילדים
הטעם : היוונים רצו לבטל תורה מישראל, אנו מעודדים את הילדים שיוסיפו ללמוד תורה.

קבוצת דיון - 
אילו היית מקבל 1,000 ש"ח דמי חנוכה. מה היית עושה בכסף?
 

אכילת סופגניות ולביבות מטוגנות בשמן
הטעם : זכר לנס חנוכה שנעשה בשמן.


אכילת מאכלי גבינה
הטעם : זכר לנס הנצחון שיהודית ביתו של יוחנן כהן גדול האכילה גבינה את מנהיג היוונים כדי שיירדם, חתכה את ראשו וכל צבאו נמלט.

משחקי סביבון
א. חפשו באינטרנט ומצאו מדוע נהוג לשחק בסביבון בחנוכה?
תשובה: 

באיזה אתר מצאתי את התשובה? 

​​​​​סקר:​
מהו מנהג החג החביב עליך?​​
 
סופגניות.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT