תפאורת במה


1. רקע הבמה משלושת צדדיו יהיה שחור, כאשר בצד אחד של הבמה יורד דגל לאומי מלמעלה למטה ובצדדיו תלויים סרטים שחורים. בצד השני של הבמה ציור שחור לבן של יד מחזיקה רובה או רימון או כתובת "לזכור ולא לשכוח", או    "ונתתי להם יד ושם אשר לא יכרת ".  

2. במרכז הבמה מסך לבן - ועליו מוקרנת שקופית של הריסות  גטו ורשה. שקופית זו מוקרנת עד התחלת העצרת ומתחלפת  לאחר התחלת העצרת בשקופיות התואמת את דברי המקריא. 

3. הנואמים והמבצעים האומנותיים יישבו בשני צידי הבמה, במרכז הבמה יוצב כן עטוף שחורים ונר הזכרון בעל שש הקנים. 

4. התאורה באולם תהיה חלקית ואילו על הבמה יובלטו השקופיות  או הכרזה בלבד. 

5.  ביצוע התוכנית צרית להיות רציף, ללא הפסקות . 

6.  משך העצרת שעה אחת בלבד.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT