נושאים מוצעים

     להלן מבחר נושאים לטקס:
(בחירת הנושא יכולה להיות מושפעת מסיפורם של ניצולי שואה שבית הספר נמצא עמם בקשר)

- הגטו - החיים בצל המוות.
 (להתרכז בגטו אחד: ורשה,  לודז' , ביאליסטוק, קובנה,וילנה, טרזינשאדט, שבילי)
-  מחנות הריכוז וההשמדה (להתרכז במחנה אחד)
-  הילד היהודי בשואה
-  סיפור דמות (להתרכז בדמות אחת, למשל, יאנוש קורצ'אק, 
   אנה פרנק, מרדכי טננבוים - טמרוף, מרדכי אנילביץ' ועוד)
-  קורות משפחה אחת (על-פי ספר אוטוביוגרפי או יומן)
-  קורות קהילה אחת
-  סיטואציית הגירוש והמשלוח (מהגטו או מהעיירה)
- הפרטיזנים היהודים
-  עיתונות המחתרת היהודית בגטאות (להתרכז בנושא אחד שמופיע 
   בעיתונות זו, למשל: מקומה של ארץ-ישראל, מושג ההתנגדות  
   והעמידה וכד')
- מה לימדו אותך, ילד (ילד יהודי מול ילד גרמני)
- חסידי אומות העולם (אפשר להתרכז בדמות אחת, או דמות אחת מכל ארץ)
- שיחת ניצולים - חוויית ההישרדות
-  דילמות מצפוניות במציאות הלא-נורמאלית
-  כיצד לפעול - למרד בגטו? לברוח? לציית לפקודות "עד יעבור זעם"?
- מי הוא הגיבור?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT