האמונה בשואה
איפה אלוקים היה בשואה?
 

 עורך תוכן

 
​​​
​ ​
לפניכם סיפורים ועדויות על כך שהיהודים קיימו את אורח החיים היהודי גם 
בהיותם בתנאים הקשים ביותר.
​​​
​​​​​רשימת הסיפורים:
שמירה על המצוות בגטו, אתר דעת
נגמרו הזיכרונות הטובים, אתר כיפה​​
אפיית מצות וליל הסדר במחנה ריכוז , משה פרל, אתר דעת
קידוש החיים וקידוש ה', אתר דעת
תמונות על צדקה, אתר דעת
מיכאל זילברברג, דעת
עליית גג שהוסבה לבית-כנסת, מט"ח
ארגון חיי הדת בגטו, מט"ח

עדות גרטי - חגיגת ראש השנה, מט"ח
מחקר פדר - תיאור טקס הקבורה, מט"ח
אני מאמין טרבלינקה - שיר המספר את סיפורו של ר' עזריאל-דוד פסטג ​​​

עיינו ב 5 - 4 סיפורים ורשמו: איזה סיפור או קטע נגע לליבכם ביותר? 
מדוע? ​
​​

אלי ויזל כתב:
"להאמין באדם למרות האדם, להאמין בה' למרות ה'  "
כיצד ניתן לפרש את דבריו בעקבות הקטעים שקראתם?
 
​על פי העדויות מתברר שאחרי השואה חלק גדול מיהדות אירופה המשיכו לדבוק באמונתם. 
כיצד ניתן להסביר זאת? ​​​
אמונה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT