אתרי הנצחה
לזכר קהילות יהודיות שנחרבו בשואה​​​​​​​

אתרים העוסקים ביום השואה והגבורה
 משימה​
 האם יש לכם סיפור אישי מתקופת השואה?
 - גילגולו של חפץ מתקופת השואה
 - סיפורו של שם להנצחת בן משפחה שנספה בשואה
 - סיפורו של ניצול שואה
 - ספר שקראת על השואה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT