יום פטירת רחל אמנו
יום​ ה"אם" י"א במר חשוון​​​​​​​​​

רחל מסמלת מסירות-נפש תוך ויתור על שלמות אישית. 
היא מוותרת על רצונה להיקבר במקום קדוש, כדי להיות לעזר לבניה. 
ועל כך אומר לה הקב"ה: "יש שכר לפעולתך".

"כה אמר ה' קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים 
רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו. 
כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה 
כי יש שכר לפעלתך נאם ה' ושבו מארץ אויב.
 ויש תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם"
(ירמיה לא, טו-יז)
 
רחל אמנו מגלמת מבחינתנו כיהודים את עוצמתה  של הנשמה בהשתדלותה לעורר את רחמי הקב"ה שיגאל את בניו מן הגלות ויביאנו אל הארץ המובטחת. 
זאת היא עושה בדמעות ובתפילות מקרב לב עמוק.

בי"א בחשוון נפטרה רחל אמנו ונקברה בדרך אפרתה היא בית לחם. 
כיוון שמתה בדרך, לא זכתה רחל להיקבר במערת המכפלה יחד עם שאר האבות והאמהות. 
על פי המסורת, יעקב קבר את רחל על אם הדרך, כיון שיעקב ראה ברוח הקודש, כי לעתיד לבוא, העם היהודי בדרכו אל הגלות, יעבור בבית לחם והוא קיווה שרחל תחוש את הצער הגדול של בניה ותתפלל עליהם בשמים.
(בראשית רבה פ"ב:10, ופסיקתא איכה רבתי כ"ד)

באיזה תאריך נפטרה רחל אימנו?

בי"א בחשוון
בי"ב בחשוון
בי' בחשוון​​


מיהי רחל?

אשתו של יעקב, אחותו של לבן
אשתו של יעקב ואמו של יוסף ובנימין
אחותה של לאה ובתו של יעקב


מדרש
קיראו את המדרש הבא לחצו כאן וענו על השאלה הבאה:

איך עוררה רחל את רחמיו שלהקב"ה? 

אישיות רחל
קיראו את המאמר על ויתור, הקרבה והשכר שבצידן  
(קראו עד הכותרת "מוסר מקראי") וענו על השאלה הבאה:
איך באה לידי ביטוי אישיותה הגדולה של רחל? 
​​
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT